Atalı Her Zaman Çok Yönlüdür

Ata Koleji olarak, öğrencilerimizi yalnızca akademik olarak değil, sosyal yönden de donanımlı yetiştirmek esas hedeflerimizdendir. Başarının sadece tek yönlü olmadığını biliyor, onlarca ders dışı etkinlikle farklı ilgi alanlarına ve yeteneklere sahip öğrencilerimize kendilerini sürekli geliştirebilmeleri için çok önemli fırsatlar sunuyoruz. Böylece her öğrencimizin yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfetmesini sağlıyor, özgüvenli birer birey olmalarını amaçlıyoruz.