« Geri

KAYIT

Kayıt

Veliye ön kayıt formu doldurulur, veli ve öğrenci hakkında bilgi edinilir. Formlar eğitim komitesi tarafından incelendikten sonra öğrenci adayları mülakata alınır.

Kayıt aşamasında öğrencinin 4 adet vesikalık fotoğrafı ve nüfus cüzdanı fotokopisi istenir.

Okula düzenli devam etme, eğitim programının hedefine ulaşması bakımından çok önemlidir.

BANKA TARAFINDAN İSTENEN BELGELER:

1-Gelir Belgesi :
-Ücretliler için maaş yazısı veya bordrosuyla birlikte evrakta imzası bulunan şirket yetkililerinin  imza sirküleri,
-Emekliler için emekli kimliği ve hesap özeti,
-Tacir ya da serbest meslek sahibi ise firmanın vergi  levhası. faaliyet  belgesi, resmi  gazete fotokopisi, imza sirküleri

2-Kimlik Belgesi :
-Velinin (bankada adına hesap açılan kişinin)üzerinde TC numarası bulunan kimlik ya da ehliyet fotokopisi

3-Adres Bilgisini İçeren Belge :
-Veli (bankada adına hesap açılan kişi) adına düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan son üç ay içinde düzenlenmiş bir fatura veya   herhangi bir kurumu tarafından verilen bir ikamet belgesi.