« Geri Ön Kayıt

KARİYER

Kariyer

İnsan Kaynakları Hedefleri

İhtiyacı baz alarak insan kaynağını planlamak ve yönlendirmek,

Kurum kültürü, misyon-vizyona uygun aday seçme yerleştirme sürecini yönetmek,

Performans değerlendirme sistemini kurum içerisinde yönetilmesini sağlamak ve performanssa bağlı ödül sistemi geliştirmek,

Adil, yalın bir ücret sistemi oluşturmak,

Çalışanlara kariyer imkânı sağlamak ve bu yönde gelişim ihtiyaçlarını tespit etmek.

İnsan Kaynakları Stratejisi

Ata Eğitim Kurumları ihtiyaçları doğrultusunda insan kaynağını planlar. Stratejik İnsan Kaynakları planlamasını, iş analizi ve görev tanımı, performans değerlendirme ücret, hizmet içi eğitim ve işe alım sürecine yapmaktadır.

İşe Alım Süreci

Ata Eğitim Kurumları'nda, kurum misyon- vizyon, hedeflerine ve kurum kültürüne uyum sağlayacak adayları seçerek işe alım süreci gerçekleşir. E-mail, web, gazete ilanları ile başvuruda bulunan adaylar İK havuzu yer alır ve ihtiyaç doğrultusunda bu adaylar İK tarafından değerlendirmeye alınır. Görev tanımına uygun profilde ve kurumun belirlediği ya da mevzuata uygun adaylar ilk görüşmede belirlenerek, Akademik Kadroya yönlendirilir. Yöneticiler tarafından yapılan bu görüşmede, mesleki bilgi,beceri ve yetkinlikler değerlendirilir. Uygun bulunan adaylar Ata Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu tarafından da değerlendirdikten sonra, 3. görüşmede uygun adaya İnsan Kaynakları tarafından iş teklifinde bulunur. İşe alım süreci oryantasyon programı ile devam eder. Çalışanlara kurum misyon, vizyon, ilke –hedefler hakkında bilgi verilir.