« Geri

HİZMETLER

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Eğitim, bireye kazandırılan davranışlarla, onun davranışlarında hedeflenen planlı değişiklikleri yaratma sürecidir. Bu nedenle, bireyin davranış değişikliklerinin etkili biçimde gerçekleştirilmesi amaçlanır. Eğitim ve öğretimde böyle bir amaca ulaşabilmek için, öğrencileri tanıma, öğrenmelerini izleme, öğrenme düzeylerini belirleme, belirlenen eksik yönleri tamamlama ve öğrenci niteliklerini arttırmaya ilişkin eğitim ve öğretimin geliştirilmesi amacıyla ölçme ve değerlendirme yapılır.

ORTAÖĞRETİM REHBERLİK HİZMETLERİ

ÖZEL ATA ANADOLU LİSESİ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ

REHBERLİK NEDİR?

Rehberlik Servisi öğrencilerin kişilik gelişimini zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal alanlarda destekleyerek kendine yetebilen, bağımsız, özgüveni yüksek ve sorumluluk alabilen ve kendini ifade edebilen bireyler olarak yetişmesine yardımcı olmayı hedefler.

Rehberlik programı, öğrencilerin yaş seviyeleri ve gelişim özellikleri dikkate alınarak oluşturulmaktadır. Bireysel görüşmelerin yanı sıra, lise grubunda mesleki rehberlik çalışmaları öne çıkmaktadır.

Rehberlik hizmetleri gönüllülük ve gizlilik esasına dayanır. Öğrenciye ait bilgiler (Gözlemler,anketler,kişisel bilgiler, ilgiler, yetenekler vs.) kişisel dosyalarda saklanır. Bu bilgilerin herhangi bir sebeple paylaşılması gerekirse, bu öğrencinin bilgisi ve onayı dahilinde gerçekleşir.

REHBERLİK SERVİSİ ÇALIŞMALARI
* Bireysel rehberlik
* Grup rehberliği/Sınıf içi uygulamalar
* Danışmanlık (velilere- öğretmenlere)
* Akademik takip
* Karar vermeye yardımcı olmak
* Envanter uygulamaları
* Üniversiteleri tanıtıcı çalışmalar
* Mesleki yönlendirme
* TYT-AYT hakkında yönlendirme
* Bültenler
* Seminerler

Bireysel Görüşmeler:

Öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da öğretmenlerinin yönlendirmesiyle Rehberlik Servisine başvurmaları yoluyla gerçekleşir. Öğrencinin kendi içinde ya da başkalarıyla yaşadıkları zorluklar konusunda çözüm oluşturmak, problemlerini analiz etmek, ihtiyaç duyduğu konularda bilgi toplamak, öğrencinin en iyi çözümü seçebilmesine yardımcı olmak esastır.

Grup Rehberliği/Sınıf İçi Uygulamalar:

Dönem başında hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak, değerlendirmek amacıyla rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. İhtiyaç duyulan konularda bilgi verme, verimli ders çalışma ve öğrencileri tanıma ve değerlendirme amaçlı envanter uygulamaları gerçekleştirilir.

Akademik Takip:

Öğrencilerin başarı durumları sınıf rehber öğretmenleri vasıtasıyla takip edilerek, gerekli görülen öğrencilere destek verilmektedir.

Envanter Uygulamaları:

Öğrencileri daha yakından tanımak ve doğru yönlendirebilmek amacıyla rehberlik servisi tarafından yapılan uygulamaların sonuçları, öğrenci, öğretmen ve veli ile paylaşılır.

Üniversiteler hakkında bilgi temin etmek/TYT-AYT hakkında yönlendirme:

Öğrenciler Rehberlik Servisinde Türkiye'deki pek çok üniversite ile ilgili doküman ve broşürlere rahatlıkla ulaşabilmektedirler. Bunun yanı sıra Lise son sınıf öğrencilerimize yönelik olarak yıl içinde üniversite tanıtım gezileri düzenlenmektedir.
Lise 1. sınıftan itibaren öğrencilerimizle yoğun olarak alan seçimi ve TYT-AYT'ye hazırlık çalışmaları gerçekleştirilir. Mesleki kararlarını sağlıklı yönde verebilmeleri yönünde destekleyici çalışmalar yapılmaktadır. Mesleki kararın ilk önemli aşaması olan alan seçimi konusunda öğrencilerin ilgi, yetenek ve beklentilerini, üniversiteleri ve meslekleri tanıtıcı çalışmalar yapılmaktadır.

Bültenler:

Bültenler yıl içerisinde belirlenen istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda veliyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmaktadır.

GÖRÜŞMELERİN DÜZENLENMESİ

Öğrenciler her gün okul saatleri arasında önceden randevu alarak psikolojik danışmanın uygun gördüğü bir ders saatinde ya da tenefüs saatlerinde görüşmeye gelebilirler.

VELİLERLE İLETİŞİM

Özel Ata Anadolu Lisesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisinde bir psikolog görev yapmaktadır.

Simge Bayoğlu
Psikolojik Danışman

E-posta: rehberlik@atakoleji.net

Rehberlik servisinde bireysel görüşmeler randevu sistemiyle yürütülmektedir. Rehberlik servisi ile bağlantıya geçmek isteyen veliler 0212- 274 48 78 numaralı telefonu arayarak randevu alabilirler. Rehberlik servisinde yapılan tüm görüşmeler “bireye saygı ve gizlilik ilkesi esas alınarak yapılmaktadır.