ÖN KAYIT FORMU

OKULA HAZIRLANIRKEN HAYATA HAZIRLANAN ÇOCUKLAR

Ata Koleji, Tam Eğitim Sistemi TES ile öğrencilerine anaokulundan başlayarak yaşama hazırlar ve üst düzey düşünme becerileri kazandırır. Okul öncesi eğitimde fen ve matematik kavramlarıyla erken yaşta tanıştırmayı amaçlayan GEMS Temelli Programı uygular. Özgün programlarıyla çocukları geleceğe hazırlar. İyi eğitim, mutlu gelecek felsefesiyle önce mutlu olmayı bilen bir nesil yetiştirir.

ATA KOLEJİ ANAOKULU EĞİTİM PROGRAMI

 • Ata Koleji, anaokulu öğrencilerinin ilkokula kolayca adapte olmalarını hedefler.
 • Ata Koleji, ilkokul programıyla entegre edilmiş anaokulu programıyla ve öğrencilerin bütünsel gelişimini amaçlayan beş gelişim alanına (bilişsel, dil, sosyal-duygusal, motor ve özbakım becerileri) odaklanır.
 • TES ile öğrencilere üst düzey düşünme becerileri kazandırır. Bu sayede öğrenciler kişilik ve yaşam becerileri programlarıyla hayata sağlam adımlarla başlarlar.
 • TES ile öğrencilere üst düzey düşünme becerileri kazandırır.

Anaokulu eğitim programıyla,

 • Ata Koleji, anaokulu öğrencilerinin ilkokula kolayca adapte olmalarını hedefler.
 • Ata Koleji, ilkokul programıyla entegre edilmiş anaokulu programıyla ve öğrencilerin bütünsel gelişimini amaçlayan beş gelişim alanına (bilişsel, dil, sosyal-duygusal, motor ve özbakım becerileri) odaklanır.
 • TES ile öğrencilere üst düzey düşünme becerileri kazandırır. Bu sayede öğrenciler kişilik ve yaşam becerileri programlarıyla hayata sağlam adımlarla başlarlar.
 • TES ile öğrencilere üst düzey düşünme becerileri kazandırır.
OKULA HAZIRLANIRKEN HAYATA HAZIRLANAN ÇOCUKLAR

DÜŞÜNME VE YAŞAM BECERİLERİYLE ŞEKİLLENEN ÇOCUKLAR

Ata Koleji, Tam Eğitim Sistemi TES ile öğrencilerine anaokulundan başlayarak yaşam ve düşünme becerileri kazanmalarını sağlar.

ATA KOLEJİ İLKOKUL EĞİTİM PROGRAMI

 • Ata Koleji, anaokulunda kazanılan becerileri temel alan akademik gelişimi kesintisiz biçimde sürdürürken çok yönlü bireyler yetiştirmeyi amaçlar.
 • TES ile geleceğe iz bırakacak çocuklar yetiştirir.
 • Her sınıfta bulunan native öğretmenlerle öğrencilerin dile karşı yetenekleri artar.

İlkokul eğitim programıyla,

 • Öğrenciler öğrenme ve merak etme sürecine teşvik edilir,
 • Öğrencilerin düşünme becerileri gelişir,
 • 21. yüzyılın becerileri olan iletişim, yaratıcılık, iş birliği, inovatif düşünme kavramlarının gelişimi desteklenir,
 • Öğrencilerin özgüven ve kendini tanıma süreçleri hızlanır,
 • Gözlem, araştırma ve keşfetmenin önemi artar,
 • Öğrencilerin gerçek yaşam deneyimlerini kullanarak hayatı tanımaları sağlanır,
 • Aile katılımı desteklenir.
DÜŞÜNME VE YAŞAM BECERİLERİYLE ŞEKİLLENEN ÇOCUKLAR

21. YÜZYIL BECERİLERİNİ EDİNEN GELECEĞİN ÖĞRENCİLERİ

Ata Koleji, Tam Eğitim Sistemi TES ile öğrencilerine anaokulundan başlayarak yaşam ve düşünme becerileri öğretir.

Ortaokul kademesinde öğrencilere;

 • Bilgi ve medya okuryazarlığı
 • İletişim becerileri
 • Eleştirel düşünme ve sistem düşüncesi
 • Problem belirleme, formülleştirme ve çözme
 • Yaratıcılık ve entelektüel merak
 • İş birliği becerisi
 • Kendini yönetme
 • Sorumluluk ve uyum becerisi
 • Sosyal sorumluluk gibi 21. yüzyıl becerilerini kazandırır ve geleceği

ATA KOLEJİ ORTAOKUL EĞİTİM PROGRAMI

 • Ata Koleji, ortaokulda, ilkokulda kazanılan akademik yeterlilikleri temel alarak akademik gelişime kesintisiz devam eder.
 • Ortaokulda uzman ak ademisyenler taraf ından hazırlanmış uygulamalarla öğrencilere ezberci bir yaklaşımdan uzak bir eğitim verir.
 • İngilizce yanında Fransızca dil becerilerini native öğretmenlerle kazandırır.

Ortaokul eğitim programıyla,

 • Kademeler arasında bir bütünlük sağlanır,
 • 21. yüzyılın becerileri olan iletişim, yaratıcılık, iş birliği, yenilikçi düşünme gibi k avramların gelişimi desteklenir,
 • Öğrencilerin öğrenme sürecini, merak duygusunu temel alan ve araştırmaya dayalı etkinliklerle sürdürür,
 • Üst düzey düşünme becerilerini geliştirir,
 • Gözlem, araştırma ve keşfetmenin önemi artar,
 • Öğrencilerin gelişen dünyanın mesleklerini keşfetmeleri sağlanır,
 • Öğrenciler farklı kültürleri tanır,
 • Öğrencilerin, öğrenme stillerini keşfetmeleri sağlanır. Öğrenme stillerine uygun öğrenme süreçleri tasarlanır,
 • Kişisel eğitim programı kapsamında öğrenciler, öğrenme ihtiyaçlarına uygun biçimde akademik etkinlikler desteklenirler.
21. YÜZYIL BECERİLERİNİ EDİNEN GELECEĞİN ÖĞRENCİLERİ

GELECEĞE İZ BIRAKACAK ÖĞRENCİLER

Ata Koleji, Tam Eğitim Sistemi TES ile öğrencilerinin anaokulundan başlayarak yaşam ve düşünme becerileri kazanmalarını sağlar. Lise kademesinde öğrencilerin akademik gelişimlerine odaklanır. Öğrenciler uygulanan akademik programlar ile üniversiteye hazırlıkta etkin bir programla amaçlarına ulaşırken, aynı zamanda geleceğe tam donanımlı bir şekilde hazırlanırlar.

ATA KOLEJİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM PROGRAMI

 • Ata Koleji anadolu lisesinde temel hedef: Öğrencileri YKS’ye hazırlamak. Bunun yanı sıra sosyal hayatlarını destekleyerek öğrencileri çok yönlü bireyler hâline getirmektir.
 • Ata Koleji, Ata Kariyer programı ve kariyer ofisi çalışmaları ile öğrencilerin kariyer gelişimlerine ve geleceğine sağlam temeller oluşturur.
 • Okulda Girişimcilik, İnovasyon Eğitimi, Liderlik, Finansal Okuryazarlık gibi derslerle geleceğin mesleklerine hazırlayıcı Junior MBA eğitimleri düzenlenir.
 • TES ile öğrencilerin yabancı dil öğrenme becerilerini artırılır. İngilizce yanında Fransızca dil becerilerini native öğretmenlerle kazandırılır.

Anadolu lisesi eğitim programıyla,

 • Öğrenciler bilimsel düşünm eye teşvik edilir,
 • Öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri gelişir,
 • Akademik yönden tam donanımlı bir eğitim verilir,
 • Öğrenciler YKS’ye eksiksiz bir şek ilde hazırlanma imkânı bulurlar,
 • Akademik programla birlikte yoğun bir İngilizce eğitimi uygulanır,
 • Proje Ofisi çalışmaları ile öğrencilerin ulusal ve uluslararası projelere katılımı desteklenir,
 • Öğrencilere olumlu kişilik ve etkin yaşam becerileri kazandırılır,
 • Çağdaş Ölçme-Değerlendirme uygulamalarıyla öğrenciler tüm yönleriyle tanınır ve gelişimleri sürekli takip edilir,
 • Kariyer Destek etkinlikleri ile geleceğe odaklanılır,
 • Öğrenciler, uygulanan yetenek destek programları ile kendilerinin
GELECEĞE İZ BIRAKACAK ÖĞRENCİLER