« Geri

UZAKTAN EĞİTİM

HEDEFLERİMİZ

Uzaktan eğitim sürecinde amacımız misyonumuzu, vizyonumuzuve stratejik planlarımızı hayata geçirmeye devam etmektir. Öğrencilerimizi sürekli ve öngörülemez bir şekilde değişen bir dünyaya hazırlamak içinöğrenmenin esnek, kişiselleştirilmiş ve iletişime dayalı olarak yapılandırılması şarttır. Bu sebeple uzaktan eğitim planlarımızı oluşturma ve uygulama sürecini bir fırsat olarak görüyoruz.

Acil durum uzaktan eğitim planımızda K12 düzeyinde öncelikli amacımız; bağlantıda kalmak ve aşağıda belirtilen hedefleri gerçekleştirmektir:

-Müfredatımızın çevrim içi (online) olarak erişime sunulması

-Öğretmen ve öğrenci iletişiminin sürdürülmesi

-Öğrenci gelişiminin izlenmesi ve düzenli geri bildirimlerin verilmesi


ÖNCELİKLERİMİZ

Ata Eğitim Kurumları olarak, yetenekleri, becerileri ve hayalleri her geçen gün farklılaşan gençlerimizi 21. yüzyılın liderleri olarak yetiştirebilmek için bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak eğitim öğretim felsefemizi geliştirmeye çalışmalıyız.

Son gelişmelerin ışığında dijital öğrenme süreçlerimize esnek, kapsayıcı, destekleyici ve yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ederken, öğretmen öğrenci ilişkisini interaktif ve sosyal bir etkileşim ortamı olarak tasarlamaya devam edeceğiz


İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ

İçerik yönetim sistemi olarak Okulöncesi, İlkokul, Ortaokul ve Lise seviyesinde G-Suite: Google Classroom aracılığı ile ders materyalleri, içerik ve kaynaklar öğrencilerle düzenli olarak paylaşılır, uzaktan eğitim sürecini destekleyecek şekilde paylaşılmaya devam edilecektir.


BULUT SİSTEMİ

Öğrencilerin ve öğretmenlerin dosya ve e-posta erişimi için G Suite hizmetleri kullanılmaktadır. Her öğrenci ve öğretmenin sınırsız e-posta ve dosya alanı vardır. Öğrenciler ve öğretmenler G Suite For Education platformunu kullanarak kolaylıkla iletişim kurar, kaynaklara ulaşır, ödev ve proje teslimi yaparlar.


ÖĞRETMENLERİMİZ İÇİN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ

Uzaktan eğitim sürecine geçiş hepimiz için farklı bir deneyim sunacaktır.

Uzaktan eğitim sürecinde dersler iki şekilde yapılabilir;

Eş zamanlı Dersler (senkron): Öğretmenler ve öğrencilerin aynı anda bir arada olduğu ve “gerçek zamanlı” etkileşimde bulundukları ders ortamıdır.

Eş zamanlı Olmayan Dersler (asenkron): Öğretmenler, ders materyallerinin öğrencilerin erişiminden önce hazırlar ve paylaşırlar. Öğrenciler ders materyallerine istedikleri zaman erişebilir ve kullanabilirler.

Öğretmenler derslerine ya da konularına bağlı olarak senkron ya da asenkron dersler planlayabilirler; her iki seçeneğin de avantaj ve dezavantajları vardır.

Senkron dersler, öğretmenler ve öğrenciler arasında doğrudan bir iletişim ve bir arada olmanın verdiği avantajlar ile birlikte yüz yüze geleneksel sınıf ortamına yakın bir deneyim sunar. Ancak senkron dersler sırasında bazı öğrenciler ya da öğretmenler için teknik zorluklar yaşanabilir.

Asenkron dersler, öğrenme deneyimini öğrenciler için daha esnek ve erişilebilir hale getirebilir böylece öğrenciler kendi hızlarında çalışma fırsatı bulur ve bireysel çalışmaları için daha fazla zaman ayırabilirler. Ancak öğrenciler, akranları ve eğitmenleri arasındaki sosyal etkileşim olmadan daha az odaklanabilir ya da ders materyali konusunda yanlış anlaşılmalar ve yorumlamalar yaşanabilir. Bu durumda her türlü yönergenin açık ve net verilmesi, çalışmaların çeşitli kaynaklarla ile desteklenmesi önemlidir.


ÖĞRETMENLERİMİZ İÇİN ÖNERİLER

Aşağıdaki öneriler öğretmenlerin uzaktan öğrenme sürecinde karşılaşabileceği sorunlara çözüm üretme konusunda yardımcı olabilmek adına verilmiştir.

Ders rutinlerinizi ve öğrencilerle bağınızı devam ettirin; Uzaktan Eğitim sürecinde mevcut iletişim kanallarını ve içerik yönetim sistemlerini kullanmaya devam edebilirsiniz. Öğrencilerinize ve size tanıdık olan araçlarla başlamak iyi bir fikirdir. Sürecin uzaması durumunda farklı öğrenme platformlarının da devreye girebileceğinin farkında olmalısınız.

Farklılaştırılmış öğrenme deneyimleri tasarlayın; Uzaktan eğitim süreci öğrencilerin kendi öğrenme yollarını keşfetmelerine yardımcı olacaktır. İçeriklerinizi oluştururken öğrencilerinize daha fazla esneklik ve özgürlük verebilirsiniz. Okul üyeliği olan sistemlerden kaynaklarından yararlanarak planlamalar yapabilirsiniz.

Senkron (Eş zamanlı) dersler tasarlayın; Öğrenci katılımı ve öğrenimi söz konusu olduğunda, ilişkiler ve bir arada olmak önemlidir. Öğrencileriniz ile iletişiminizi sağlayacağınız, sorularını cevaplayacağınız yada içeriğinize uygun bir şekilde dersinizi yapılandırabileceğiniz senkron (eşzamanlı) dersler planlayın.


ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ

Uzaktan eğitim süreci öğrencilerin kendi öğrenme sorumluluklarını aldıkları bir süreçtir. Her derse yönelik olarak; ders materyalleri, kaynaklar ve yönergeler öğrencilerle, Google Classroom üzerinden paylaşılacaktır. Öğrencilerden beklenen tüm ödev ve çalışmaları, akademik dürüstlük ilkeleri doğrultusunda tamamlamak için her zaman olduğu gibi elinizden gelenin en iyisini yapmalarıdır.

Bu süreçte; günlük rutinleri belirlemek, gerekli durumlarda ilgili ders öğretmeni ile iletişime geçmek, yapılan senkron (online) ve asenkron (bireysel çalışma saatleri) derslere katılmak, etüt çalışmalarını takip etmek ve bu sürecin etkin bir parçası olmak önemlidir.


VELİLERİMİZ İÇİN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ

Uzaktan eğitim süreci veliler için de farklı bir deneyimi beraberinde getirebilir, öğrencilerin sisteme adaptasyonu konusunda ebeveynelerin destek vermesi önemli ve gereklidir. Bu deneyimin başlangıcında güçlüklerle karşılaşılabilir, yaşanılan güçlükler birer öğrenme fırsatı olarak değerlendirilmelidir.

Uzaktan eğitim sürecinde, gerekli programları takip etmek ve öğretmenler tarafından verilen çalışmaları tamamlamak öğrencilerin sorumluluğudur. Ancak, bu süreçte başarılı olmak için rutinler oluşturmak ve çocukların öğrenmelerini desteklemek önemlidir. Bu konuda nasıl davranmanız gerektiğine dair önerileri Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünün sizlerle süreç içinde paylaştığı bilgilendirmeler aracılığı ile takip edebilirsiniz.

KVKK’ya (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na) uyulması önemlidir. Bu bağlamda, Fikri mülkiyet hakları kapsamında sunumlar, videolar, çalışma kağıtları, dokumanlar, sınavlar ve derse ait tüm malzemelerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması önemlidir.


VELİLERİMİZ İÇİN ÖNERİLER

Aşağıdaki öneriler velilerimizin uzaktan öğrenme sürecinde karşılaşabileceği sorunlara çözüm üretme konusunda yardımcı olabilmek adına verilmiştir.

İletişim kanallarını takip edin; Okulun uzaktan eğitimsüreçleri hakkında göndereceği duyuruları ve bilgilendirmeleri yakından takip edin. Gerekli durumlarda okul idaresi, ders öğretmeni ve rehber öğretmenleri ile iletişime geçmekte tereddüt etmeyin.

Çocuğunuzun öğretmenleri ile olan iletişimini takip edin; Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin öğrencileri ile olan iletişimleriçeşitli platformlar üzerinden devam edecektir. Bu iletişimin ayrıntılarınıçocuğunuzun yaş ve becerilerine bağlı olarak takip edin.

Teknoloji desteğini sağlayın; Uzaktan eğitim sürecinde internet tabanlı platformlar sıklıkla kullanılacağından internet erişiminizinve çocuğunuzun kullanabileceği bilgisayarın / tabletin çalışır durumda olmasını sağlayın.

Uygun çalışma ortamını sağlayın; Çocuğunuzun çalışabileceği fiziksel ortamı sağladığınızdan emin olun. Çocuğunuzun konsantrasyon süresi, verimli çalışma yöntemleri ve kalıcı öğrenme teknikleri dikkate alındığında çalışma ortamının dikkat dağıtıcı kişi ve nesnelerden arındırılmış ve düzenli olması önemlidir.

Sabırlı olun; Uzaktan eğitim sürecinde sürecin bir parçası olarak bizimle iletişimde kalmanızı bekliyor ve her zaman olduğu gibi desteğinizi ve geri bildirimlerinizi önemsiyoruz.

 

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE ROLLER VE SORUMLULUKLAR

Öğrencilerin rolleri ve sorumlulukları nelerdir?

1. Tüm iletişim kanallarının ve okul hesaplarının düzenli olarak kontrol edilmesi,

2. Paylaşılan uzaktan eğitim ders programının takip edilmesi,

3. Google Classroom’da her derse ait duyuruların, ödevlerin ve çalışmaların takip edilmesi,

4. Ödev ve çalışmaların tamamlanarak belirtilen zaman aralığında teslim edilmesi,

5. Çevrim içi (online) dersler ve görüşmeler için Google Meet linklerinin takip edilmesi,

6. Konsantrasyon süresi, verimli çalışma yöntemleri ve kalıcı öğrenme teknikleri dikkate alındığında çevrim içi (online) dersler ya dabireysel çalışma saatleri sırasında aşağıda belirtilen konulara özengösterilmesi,

-Dikkat dağıtıcı kişi ve nesnelerden arındırılmış, rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortamda bulunulması,

-Üzerinde sadece ilgili dersin materyallerinin bulunduğu masa başında oturulması,

-Çalışma ortamının ışığına (karanlık ve loş olmaması) dikkat edilmesi,

7. Uzaktan eğitim ve çevrim içi (online) ders ortamlarında, Ata Eğitim okulları Teknoloji Kullanım Politikası, dijital farkındalık ve etik kurallar ve akademik dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket edilmesi,

8. İhtiyaç halinde ilgili ders öğretmenleri, rehberlik öğretmenleri ya da müdür yardımcıları ile iletişime geçilmesi.


VELİLERİMİZİN ROLLERİ VE SORUMLULUKLARI NELERDİR?

1. Tüm iletişim kan

1. Tüm iletişim kanallarının düzenli olarak kontrol edilmesi,

2. Çocuğunuzun öğretmenleri ile olan iletişiminin takip edilmesi,

3. Uzaktan öğrenme sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gerekli teknoloji desteğinin sağlanması,

4. Çocuğunuzun zaman yönetimi konusunda desteklenmesi,

5. Çocuğunuzun çevrim içi (online) dersler sırasında ya da bireysel çalışma saatlerinde odaklanabileceği bir çalışma ortamının yaşınauygun bir şekilde düzenlenmesi;

-Dikkat dağıtıcı kişi ve nesnelerden arındırılmış ortam

-Üzerinde ilgili derse ait materyallerin bulunduğu çalışma masası

-Çalışma ortamının ışığına (karanlık ve loş olmaması) dikkat edilmesi

6. online öğretmen & veli görüşme saatlerinden yararlanılması,

Bir sonraki görüşme dikkate alınarak zaman yönetimine özen gösterilmesi

Görüşmelerin mahremiyeti ve güvenliği açısından kendinize ait e-posta hesabı ile giriş yapılması

7. Okul tarafından düzenlenen etkinlik ve toplantılara katılımın sağlanması.

 

VİDEO KONFERANS İLE ÖĞRENME ORTAMLARI

Uzaktan eğitim sürecinde, video konferans yöntemi, öğrencilerle bağlantıda olmak ve akademik sürece devam etmek için güçlü ve etkili bir araçtır.

Aşağıdaki öneriler öğretmen ve öğrencilerimizin uzaktan öğrenme sürecinde video konferans sırasında karşılaşabileceği sorunlara çözüm üretme konusunda yardımcı olabilmek adına verilmiştir.

 

ÖĞRETMENLERİMİZ İÇİN ÖNERİLER

-Video konferans çevrim içi (online) ders oturumlarınızı okul e-posta hesabınızı kullanarak başlatın ve yürütün.

-Okul tarafından kurumsal olarak belirlenmiş olan Google Meet platformunu kullanmanız güvenlik, takip, analiz ve kullanım konusunda hızlıdestek alabilmeniz için önemlidir.

-Öğrencilerinizin gereken teknik hazırlıkları ve kontrolleri yapabilmesi için önceden bilgilendirme yapın.

-Görüntü ve ses kalitesi internet bağlantınızın performansına bağlıdır, mümkünse bağlantınızı iyileştirin.


ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN ÖNERİLER

-Video konferans çevrim içi (online) ders oturumlarınıza okul e-posta hesabınızı kullanarak giriş yapın.

-Ders saatlerinizi düzenli olarak takip edin, ders başlama saatinden en az 5 dakika önce teknik hazırlıklarınızı tamamlayıp sisteme giriş yapın.

-İlgili derse ait materyalleriniz ve cihazınız çalışma masanızın üzerinde olacak şekilde hazırlığınızı yapın.

-Ders sırasında, sohbet (chat) alanını öğretmen yönergesi doğrultusunda ve ders ile ilgili olacak şekilde kullanın.

-Ders sırasında, sorunuz varsa sohbet (chat) alanını kullanın ve öğretmeninizin söz vermesini bekleyin.

-Ders sırasında, konuya odaklanmanızı engelleyecek davranışlardan kaçının (telefon kullanımı gibi).

-Ders sırasında da sınıfta olduğu gibi öğrenmek için elinizden gelenin en iyisini yapın.