« Geri

VİZYON VE MİSYON

Ata Eğitim Kurumları'nın vizyonu, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, laik, çağdaş, sosyal, aktif, sevgi ve saygı dolu, hoşgörü sahibi, iletişim kurmayı bilen, yapıcı ve yaratıcı gençleri topluma kazandırabilmektir.

Ata Eğitim Kurumları'nın misyonu, vizyonu doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını geliştirerek sürdürecek Atatürkçü gençler yetiştirmek ve geleceğin Türkiye'sinin yönetiminde bu gençlerin söz sahibi olmalarını sağlamaktır.