MENÜ
LİSEDE
Doğru Eğitim,
Doğru gelecek.

LİSEDE İyi eğitim, mutlu gelecek.

AKADEMİK PROGRAMLAR

GELECEĞE İZ BIRAKACAK ÖĞRENCİLER

Lise, öğrencilerimizin kendilerini tanıyarak yaşamlarına yön verdikleri, yükseköğretim tercihlerini şekillendirdikleri, doğru mesleğe adım attıkları önemli bir dönemdir. Ata Koleji, Ata Eğitim Sistemi ile öğrencilerini geleceğe hazırlayacak akademik yeterliliklerle birlikte yaşam ve düşünme becerilerini kazandırır. Bu dönemde öğrencilerimizin yeteneklerini ve becerilerini ortaya çıkarmayı hedefler; onlara danışmanlık, sınavlara hazırlık ve yurt dışına hazırlık gibi birçok alanda destek oluruz.

Her öğrencinin öğrenme ihtiyaçlarına uygun özel bir program
Ata Koleji özgün akademik programın temeli öğrenmeyi seven, hiçbir derse ön yargı hissetmeyen ve başarma duygusuna sahip öğrencilerin “tam öğrenmesidir”. Öğrencinin öğrenme kapasite ve motivasyonu farklılıklar gösterir. Bu nedenle her öğrenci kendisine, öğrenme özelliğine uygun bir takibe ve desteğe ihtiyaç duyar. Bu yüzden Ata Koleji, tamamen her öğrenciye özel takip, destek ve gelişim temeli üzerine kurulmuş olan özgün akademik programı ile 1958'den beri öğrencilerini geleceğe hazırlar. Başarı odaklı özgün akademik programımızın temeli lisede yoğunlaştırılmış fen bilimleri ve matematik programı uygulanmaların dayanmaktadır.

Ata Koleji Anadolu Lisesinde uygulana akademik program, arttırılmış ders saatleri ile öğrencilerin tüm konuları kavrayarak ilerlemesi ve yeni nesil sorular dahil her türlü soru tipini görmeleri avantajını sağlamaktadır. Her öğrencinin bir üst sınıfa ilgili dersin tüm kazanımları öğrenmiş olarak geçer.

Zengin ve ilgi oluşturan bir öğrenme ortamı ile öğrencilerimizin her branşta öğrenmeyi sevmeleri ve derslere doğal bir ilgi oluşturmaları için çok zengin bir öğrenme ortamı sunulmaktadır.  Her sınıfın teknoloji sınıfı olması sayesinde ve özel olarak hazırlanan ders materyalleri ile öğrenciler dersleri çok renkli, detaylı ve ilgilerini çekecek şekilde işlerler.

Kazanım Bazlı Ölçme Değerlendirme uygulamaları ile her öğrencinin yapılan ölçme değerlendirme uygulamalarından aldığı sonuçlardan her branş için ve her branşta konu kazanım bazlı olmak üzere değerlendirme yapmaktadır. Bu değerlendirmeler öğrenim hayatı boyunca öğrenciye özel bir arşivde takip edilerek, öğrenci ve öğretmenler için çok değerli bir veri kaynağı oluşturmaktadır. Çocuğun geleceği ile ilgili yönlendirmelerde ilgili paydaşlarla paylaşılmaktadır.

YKS Hazırlık
Ata Koleji YKS hazırlıkları, başarısı kanıtlanmış, deneyimle ve titizlikle örülmüş özgün bir program ile yürütülür. Sistemin özelliği, birkaç öğrenciye Türkiye derecesi yaptırmak veya az sayıda öğrenci ile başarıya ulaşmak değil; tüm öğrencilerin kendi kapasitelerinin en üst seviyesine ulaşmasını sağlamaktır. Nitekim bu sebeple Ata Koleji, Türkiye derecesi yapan öğrencileri olmasına rağmen bu öğrencilerinin bireysel başarılarını değil, tüm öğrencilerinin ortalama puanı ile elde edilen okul başarısını ilan etmektedir.

Ata Koleji Anadolu Lisesi 9. sınıftan itibaren öğrencilerin hedeflerini doğru belirlemeleri, bu hedefe ulaşmaları için gereken çalışma sistemi hakkında sürekli bir takip ve yönlendirme içindedir. Rehberlik Birimi tarafından yürütülen üniversiteleri tanıma ile başlayan Kariyer Desek programı, hedef belirlemede çok önemli bir rol oynamaktadır. Öğrenciler, onları yaşam boyu başarı ve mutluluğa ulaştıracak bu seçim için dört yıl boyunca akademik, sosyal ve psikolojik olarak hazırlanırlar.

Danışman öğretmenlerimiz, lise boyunca her öğrencimizin akademik, sosyal ve duygusal açıdan gelişimini takip eder. Onlara mesleki eğilimleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda almaları gereken temel ve seçmeli dersleri seçmelerinde yardımcı olur. Yurt dışı ve yurt içi üniversite danışmanları ise dokuzuncu sınıftan başlayarak yaptıkları bireysel görüşmelerle, her öğrenciye kendisine en uygun üniversiteye girmesi için destek verir.

Ata Koleji Özgün Akademik Programı, 12. sınıfa gelindiğinde ek çalışmalar ile daha da genişler. 11 ve 12. sınıfta çalışmalar haftasonu kurslarıyla başlar. Hafta sonu kurslarında FM ve TM gruplarına göre özel programlar uygulanır.

Ata Koleji’nde sınav başarısına yönelik bir öğretim programının yanı sıra kendini her platformda doğru ifade edebilen, entelektüel bakış açısı kazanmış, araştırmacı, üretken, sorgulayıcı, estetik algıları güçlü, iletişim becerisi yüksek, özgür düşünen bireylerin toplumumuzda var olmasını sağlamak ve Ata’lı olmanın farkındalığını yaratmak temel hedeflerimizdir.

Öğrencilerimizin kazandıkları en önemli becerilerden biri global bakış açısına sahip olmalarını sağlayan etkin dil eğitimidir. Öğrencilerimiz gerek sınavlarda gerekse yüksek öğrenimde ve dünya vatandaşı olma yolunda etkili iletişim kurmalarını sağlayacak, ileri düzeyde yabancı dil becerisi edinirler. Öğrencilerimizin kariyer hedeflerine uygun, uygulanabilir öğretim programlarını benimseyen kolejimiz oluşturduğu seçkin öğretmen kadrosuyla öğrencilerimize en etkili rehberliği yapmaktadır. Bu şekilde öğrencilerimiz sadece Türkiye’deki değil, dünyadaki üniversitelerde de öğrenim görebilecek şekilde hazırlanır. 
Ayrıca isteyen öğrenciler, AP Programı’na katılabilirler. Bu program yüksek akademik standartlarıyla tanınan, dünyanın önde gelen üniversiteleri tarafından kabul edilen bir programdır.

ATA KARİYER OFİSİ İLE BÜYÜK BAŞARILAR
Anadolu Lisesi öğrencileri, Kariyer Ofisi ve Rehberlik Birimi ile 9. sınıftan itibaren geleceklerine yön verirler. Öğrencinin hangi alanda daha başarılı olduğunu belirleyip, 
YKS hedefi, aileler ve öğrenciyle birlikte belirlenir.
Ata Kariyer Ofisinde,
• İşyeri mesleki deneyim uygulamaları ile öğrencilerin doğru tercih yapmaları desteklenir,
• Girişimcilik, İnovasyon Eğitimi, Liderlik, Finansal Okuryazarlık gibi derslerle geleceğin mesleklerine hazırlayıcı Junior MBA eğitimleri düzenlenir,
• Kariyer Destek Programı kapsamında öğrenciler, 9. ve 10. sınıflarda her dönem birden az olmamak üzere her dönem dersler alırlar. 

Girişimcilik ve İnovasyon, Liderlik, Sürdürülebilirlik için Teknoloji, Operasyon Yönetimi, Veri Madenciliği, Pazarlama, Para ve Finans Yönetimi, İnsan Kaynakları Eğitimi, Yönetim ve Organizasyon, Uluslararası İşletmecilik gibi dersler bu kapsamda yer alan derslerdir.

 

 

  TAM EĞİTİM SİSTEMİ

Bizi Takip Edin!
© 2022 ATA Koleji. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım | United Gode
ÇAĞRI MERKEZİ
0212 266 44 44