MENÜ
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ve REHBERLİK BİRİMİ

Ata Eğitim Kurumlarında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık hizmetlerinin temel amacı; 
• Kendini tanıyabilen, 
• Duygu ve düşüncelerini ifade edebilen, 
• Güçlü yönlerinin farkında olan ve potansiyelini yaşama aktarabilen, 
• Sosyal becerileri gelişmiş, 
• Topluma ve insanlığa uyum sağlayarak yaşamını sürdüren,
• Kendini gerçekleştirebilmiş ve mutlu bireyler yetiştirmektir.

Ata İlkokulu ve Anaokulunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık hizmetleri, gelişimsel rehberlik ve önleyici rehberlik anlayışına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Okulumuzda rehberlik faaliyetleri sadece çeşitli zorluklarla karşılaşan öğrencilerimiz için değil tüm öğrencilerimize yönelik sürdürülmekte aynı zamanda yapılan risk analizleri ve öğrencilerin içinde bulunduğu gelişim dönemlerine özgün sorunlar göz önünde bulundurularak, önleyici, problemi oluşmadan çözme felsefesine dayalı olarak yürütülmektedir.
ATA-REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ


1. ORYANTASYON PROGRAMI
Okulumuza başlayan öğrencilerimize yönelik uyguladığımız oryantasyon programında öğrencilerimizin; okulu, okulun çevresini, okuldaki birimleri ve personelleri tanıması, arkadaşlarını ve öğretmenleriyle tanışıp kaynaşması, okulun günlük rutin işleyişini kavraması, nihayetinde okula uyumunun gerçekleşmesi amaçlanır ve buna yönelik bir etkinlik süreci işletilir. 

2. GELİŞİMSEL TAKİP
Ata Eğitim Kurumları’nın tüm öğrencileri gelişimlerinin tüm alanlarında (bilişsel, psiko-motor, psiko-sosyal, öz-bakım ve dil gelişimi) profesyonel olarak gözlemlenirler. Öğrencilerimizin içinde bulundukları yaşa uygun gelişimsel durumu; geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiş envanterler, bireysel görüşmeler, yapılandırılmış ve ilgili sınıf öğretmenlerinin yaptığı gözlemlerle bütünleşik olarak takip edilir.

3. YAŞAM BECERİLERİ PROGRAMI
Öğrencilerimizin yaşamdaki pek çok faaliyeti gerçekleştirmek için gerekli kavramsal, psiko-motor, duygusal becerilerini geliştirmeye yönelik olarak hazırlanmış Yaşam Becerileri Programı ile öğrencilerin yaş düzeylerine uygun yaşam becerileri kazanmaları, sosyal ve duygusal gelişimlerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Program ile öğrencilere kazandırılması hedeflenen temel beceriler:
• Kendini gerçekleştirme becerilerinin kazandırılması,
• Sosyal ve duygusal uyum becerilerinin geliştirilmesi,
• Etkili iletişim becerileri kazandırarak, nitelikli sosyal ilişkiler kurmasının sağlanması,
• Topluma ve birbirlerine saygı gösterme, değer verme becerilerinin gelişimi,
• Sorunlarla baş edebilme becerilerinin geliştirilmesi,
• Olumlu davranışlara yönlendirerek yapıcı bireyler olmalarının sağlanması,
• Kendi ilgi ve ihtiyaçlarının farkında olmakla beraber yaşadığı çevre ile uyumlu bir anlayışta toplumun ihtiyaçlarına duyarlı olarak yetişmesidir.

4. YETENEK GELİŞTİRME PROGRAMI
 Okulumuzda uygulanan Yetenek Geliştirme Programı, her bir öğrencimizin kendi ilgi ve yeteneğini keşfetmesine, buna paralel olarak söz konusu yetenek alanında desteklenmesi amaçlanarak oluşturulmuştur. Anasınıfından itibaren; görsel sanatlar, müzik, drama, robotik kodlama ve spor gibi çeşitli atölyelerimiz yoluyla ilgilerini keşfetme fırsatı bulan Ata Kolejlilere, ilkokul kademesine geçişte yetenek ve ilgi alanlarını belirleyecek test ve envanterler uygulanarak ilgili yetenek atölyelerine yönlendirilirler. Öğrencilerimiz atölyeler yoluyla yeteneklerini uzman öğretmenler yoluyla geliştirmekle kalmayıp; konser, sergi, proje gibi yollarla bir ürüne dönüştürürler.

5. OLUMLU DAVRANIŞ GELİŞTİRME PROGRAMI
Ata Eğitim Kurumları’nda yapıcı disiplin anlayışı hakimdir. Yapıcı disiplin anlayışına göre, öğrencilerimize kazandırmayı amaçladığımız olumlu davranışların; öğrencimizin karar verme ve seçim yapma becerilerine, birey oluşuna vurgu yaparak gereken içsel motivasyonu kazandırıp, var olan olumlu davranışlarını pekiştirerek oluşmasını sağlarız. 

6. VELİ İŞ BİRLİĞİ
Ata Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, velilerle periyodik olarak görüşerek öğrenciler hakkında gelişimsel ve akademik gözlemlerini aktarır. Velilerimiz psikolojik ve pedagojik anlamda ihtiyaç duydukları her konu için randevu alarak ilgili okul psikolojik danışman ile görüşme sağlayabilirler.
Aile kurumunun önemini her zaman göz önünde bulunduran Ata Eğitim Kurumları’nda düzenli olarak “Aile İçi Etkili İletişim”, “Çocuklarla Sağlıklı İletişim”, “Destekleyici Ebeveyn Tutumları” gibi konularda veli seminerleri yapılır. Bununla birlikte her ay Rehberlik Bültenleri velilerimizin ilgisine sunulur.  

 

 

 

 

Bizi Takip Edin!
© 2022 ATA Koleji. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım | United Gode
ÇAĞRI MERKEZİ
0212 266 44 44