MENÜ
ORTAOKULDA
İyi eğitim,
mutlu gelecek.

ORTAOKULDA İyi eğitim, mutlu gelecek.

AKADEMİK PROGRAMLAR

21. YÜZYILA HAZIRLANAN GELECEĞİN ÖĞRENCİLERİ

Ata Koleji, Ata Eğitim Sistemi ile öğrencilerine anaokulundan başlayarak yaşam ve düşünme becerilerini öğretir. Ortaokul kademesinde öğrenciye 21. yüzyıl becerilerini kazandırır ve lise eğitimi için temel oluşturur. 
Ata Kolejinde öğrencilerin dili etkin biçimde öğrenmeleri, etkili kullanmaları ve bilgiyi yapılandırmaları, matematiksel temel kavramları ve kavramlar arasındaki ilişkileri anlamalar, edindiği yeterlilik ve becerileri günlük yaşamda kullanabilmeleri, karşılaştıkları durumlara uyarlayabilmeleri sağlanmaktadır. Uygulanan Özgün Eğitim Programı kapsamında yer alan dersler aracılğı ile edindikleri bilgi ve becerilerle girişimci, sorumluluk alabilen, sorgulayan, eleştiren ve yorumlayan, milli değerlere duyarlı bireyler olarak hayata atılmaları beklenmektedir.

 

 

21. YÜZYILA HAZIRLANAN GELECEĞİN ÖĞRENCİLERİ

ATA KOLEJİ ORTAOKUL EĞİTİM PROGRAMI

Ata Koleji, ortaokulda, ilkokulda kazanılan disiplini temel alarak akademik gelişime kesintisiz devam eder. Ata Eğitim Sistemi ile çok yönlü bireyler yetiştirir. Ata Kariyer Ofisi ile öğrencilerin yeteneklerine ve başarılarına göre gelecek hedeflerini destekler. Ortaokulda uzman akademisyenler tarafından hazırlanmış programla, öğrencilere ezberci bir yaklaşımdan uzak bir eğitim verir. İngilizce yanında Fransızca dil becerilerini alanında yetkin öğretmenlerle kazandırır.

ATA KOLEJİ ORTAOKUL EĞİTİM PROGRAMI

Ortaokul eğitim programımız kapsamında  5 ve 6. sınıflarda: 

 • Temel Türkçe ve matematik düşünme altyapısı ile sağlam bir düşünme becerileri temeli,
 • İngilizce düşünmeyi öğreterek akıcı konuşmayı yapılandıran İngilizce programı, 
 • 21. Yüzyıl becerilerini kapsayan yetkinlikleri temel alan özgün uygulamalar.
 • Etkin kullanılan laboratuvar, kütüphane ve güçlü teknolojik altyapıyla desteklenmiş eğitim ortamları,
 • Çocuklarımızın sahip oldukları yetenekleri ve ilgileri ortaya çıkaran, mutlu bir öğrenme ortamı,
 • Öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda sosyal becerilerinin gelişmesini sağlayacak yetenek atölyesi çalışmaları ve sosyal etkinlikler,
 • Bedensel gelişimlerini destekleyici spor programları,
 • Akademik gelişimi temele alan etkin ölçme değerlendirme sistemi
 • Konu Tarama Uygulamaları ile kazanım gelişimlerini takip, deneme sınavları ile geleceğin provası,
 • Öğrencimizin akademik performanslarını sürekli izleme ve destekleme esasına dayalı farklılaştırılmış eğitim modelimiz.
 • Bireysel ihtiyaçlara duyarlı akademik gelişim etütleri 
 • Öğrenci ölçme değerlendirme bilgilendirmelerinin Akademik Kurul şeklinde iletilmesi.
7 ve 8. sınıflarda: 
 • Altmış beş yılı aşan tecrübemizin sonucu olan akademik başarı odaklı müfredat ile Ata Koleji merkezi sınavlara kapsamlı ve  eksiksiz hazırlık,
 • Etkin kişilik, ev, kariyer becerileri eğitimi ile verimlilik ve başarı,
 • Çocuk merkezli rehberlik modeli ve danışman öğretmenlerle çocuklarımızı yakından takip,
 • Veriye dayalı bilgi ile çocukların gelişimini takip etmeyi amaçlayan ölçme değerlendirme sistemi,
 • Konu Tarama Uygulamaları ile kazanım gelişimlerini takip, deneme sınavları ile geleceğin provası,
 • 7. sınıflarda ikinci dönem, 8. sınıflarda ise tüm yıl boyunca yapılan takviye çalışmalarla sınava ek hazırlık,
 • Yapılamayan soruların üzerine odaklanmayı sağlayan özel programlarımızla sınav öncesi etkin hazırlanma süreci,
 • Genel deneme sınavlarıyla konuların tekrarı,
 • Başarısı kanıtlanmış sınav danışmanlığı sistemimizle sınav odaklı kaygı yönetimi.  

ata-fit1-fit2
Bizi Takip Edin!
© 2022 ATA Koleji. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım | United Gode
ÇAĞRI MERKEZİ
0212 266 44 44